Onze britse kortharen, Catherine en Victoria zorgen gezamenlijk voor de nestjes. De kittens groeien op in het gezin en krijgen veel aandacht. Zodat ze gezond en sociaal opgroeien. De kittens mogen pas als ze 13 weken oud zijn het nest verlaten. Als de kittens 13 weken oud zijn zullen ze ontwormd zijn en 2 keer ingeënt. Ook hebben de kittens een stamboom.

We zijn lid van de vereniging NKFV. De kittens krijgen van ons een stamboomnaam. Voor ieder nestje gebruiken we dan een letter. De aanvraag van een stamboom duurt erg lang daarom lukt het niet altijd om een stamboom mee te geven op het moment dat de kitten word opgehaald. Mocht dit het geval zijn dan word de stamboom nagestuurd.

We werken niet met een wachtlijst, zodra er een nestje beschikbaar is zal deze op de website geplaatst worden. Als u na het eerste bezoek besluit een kitten te reserveren dan vragen wij een contant vooruitbetaling van €250,- per kitten. Als er veel interesse is in een nestje kittens dan werken we ook met een "reserve"wachtlijst, mocht er een koop niet door gaan. We kunnen dan helaas niet garanderen dat er een kitten vrij komt.

De kittens mogen NIET gebruikt worden om te fokken. De reden hiervoor is dat er soms te luchtig gedacht word over fokken. Bij verkoop van een kitten gebruiken we ook een verkoopcontract.

Wij behouden ons het recht voor om de verkoop van een kitten te weigeren of een reservering ongedaan te maken, zelfs tot op tijdstip van plaatsing, indien we denken dat dit in het belang van het kitten is. De aanbetaling word dat uiteraard terugbetaald.

We adviseren om de brit niet naar buiten te laten het naar buiten laten heeft veel risico's. Buiten loopt de brit makkelijker een ziekte op, kan aangereden worden of zelfs bewust leed aangedaan worden.

britsekorthaarkittens.jpg